Kehittyvät Markkinat Autocall 2027

Autocall-sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu perustuvat indeksiin, jonka tavoitteena on seurata kehittyvien markkinoiden suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden osakkeista koostuvan iShares MSCI Emerging Markets ETF:nkehitystä. Autocall -sijoitus ilman pääomasuojaa.

Mahdollisuus korkeaan kumulatiiviseen kuponkiin (ind 10,00 % p.a.) tuotteen erääntyessä. Autocalltaso 100, riskitaso 70%. Laina-aika 1-6 vuotta. Kohde-etuus: Solactive EEM Decrement 5% indeksi (SOEEMD5 Index)

Solactive EEM Decrement 5% indeksi on staattinen arvopaperikori, joka koostuu yksinomaan iShares MSCI Emerging Markets ETF:stä. Se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yli 1200:aan suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden osakkeeseen kehittyvissä maissa. Indeksin laskenta alkoi 28. huhtikuuta 2021.

Laina-aika 1-6 vuotta

KEHITTYVÄT MARKKINAT AUTOCALL 2027

Kumulatiivinen vuotuinen kuponki ind 10,00% p.a.

Autocall-taso 100% / Riskitaso 70%

Pääomasuoja 0%

Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas Issuance B.V.

Takaaja: BNP Paribas S.A.

Viim. Merkintäpäivä: 17. joulukuuta 2021

Viim. maksupäivä: 17. joulukuuta 2021

100 %

Autocall-taso

70 %

Riskitaso

6

Maks. laina-aika

10 %

Kumulatiivinen vuotuinen kuponki

0 %

Pääomasuoja

Avaintietoasiakirja Lataa
Myyntiesite Lataa
Ostositoumus Lataa
Final Terms Lataa