Arvostukset

SIP Nordic Oy päivittää markkina-arvot n klo 11.00 mennessä arkipäivisin. Markkina-arvot ovat indikatiivisia ja lopullinen hinta määräytyy myyntitoimeksiantoa toteutettassa.

HUOMAA YSTÄVÄLLISESTI että ylläoleva informaatio arvostuksista on indikatiivinen ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa tietoa. Arvostukset ovat ainoastaan indikatiivisia ja eivät välttämättä edusta tarkkaa takaisinostohintaa. Takaisinostohinnat ovat saatavilla SIP Nordic Fondkommission AB:n kautta. Pitkän aikavälin arvo on hypoteettinen arvo sijoitukselle eräpäivänä mikäli sijoituksen kohde-etuus(det) olisivat eräpäivänä nykytasolla, vaihtoehtoisesti mikäli eräpäivä olisi tänään. Yllä olevat laskelmat on toteutettu parhaan kyvyn mukaan ja SIP Nordic Fondkommission AB ei vastaa mahdollisista virheistä laskelmissa. Riippuen tuotteen rakenteesta, tuotteen arvonkehitys ei välttämättä suoraan heijasta indeksikehitystä, mikä siinä tapauksessa ilmenee ohjelmaesitteestä ja muusta relevantista tuotemateriaalista.