Tuotteet ja palvelut

Strukturoidut sijoitustuotteet on kehitetty vastaamaan eri sijoittajien tarpeita, tarjoamalla eri riski-, tuotto-, ja pääomaturvatasoja.

Strukturoidut sijoitustuotteet

Strukturoiduissa sijoituksissa kohde-etuus voi olla esimerkiksi raaka-aine, osake, rahasto, indeksi, valuutta tai niistä muodostettu kori. Strukturoidut sijoitustuotteet on räätälöity tarjoamaan mahdollisuutta osallistua tietyn markkinan, omaisuusluokan tai omaisuusluokkakorin tuottopotentiaaliin. Strukturoidut sijoitukset voivat olla joko pääomaturvattuja tai ilman pääomasuojaa sijoitussertifikaatin muodossa.

Strukturoidut sijoitustuotteet

Strukturoiduissa sijoituksissa kohde-etuus voi olla esimerkiksi raaka-aine, osake, rahasto, indeksi, valuutta tai niistä muodostettu kori. Strukturoidut sijoitustuotteet on räätälöity tarjoamaan mahdollisuutta osallistua tietyn markkinan, omaisuusluokan tai omaisuusluokkakorin tuottopotentiaaliin. Strukturoidut sijoitukset voivat olla joko pääomaturvattuja tai ilman pääomasuojaa sijoitussertifikaatin muodossa.

Pääomaturvatut sijoitukset

Pääomaturvatut tuotteet tarjoavat defensiivisen sijoitusmahdollisuuden, jossa on ennalta määrätty juoksuaika (yleensä 2-5 vuotta) ja sijoitettu pääoma on suojattu 100% :iin asti. Pääomaturvattu sijoitustuote koostuu joukkovelkakirjalaina osasta, joka suojaa sijoitetun pääoman sekä optio osasta, joka antaa mahdollisuuden tuottoon.

Pääomaturvatut sijoitukset

Pääomaturvatut tuotteet tarjoavat defensiivisen sijoitusmahdollisuuden, jossa on ennalta määrätty juoksuaika (yleensä 2-5 vuotta) ja sijoitettu pääoma on suojattu 100% :iin asti. Pääomaturvattu sijoitustuote koostuu joukkovelkakirjalaina osasta, joka suojaa sijoitetun pääoman sekä optio osasta, joka antaa mahdollisuuden tuottoon.

Sijoitussertifikaatit

Sijoitussertifikaatit tai vipusertifikaatit tarjoavat sijoittajalle kohde-etuuden tuottopotentiaalin rajoitetulla riskillä ennalta määrättynä juoksuaikana. Tämän tyyppinen sijoitus sopii sijoittajalle joka on valmis ottamaan riskiä sijoittamalleen pääomalle ja haluaa samalla hajauttaa sijoitussalkkunsa eksoottisille markkinoille tai käyttää edistyneitä strategioita.

Sijoitussertifikaatit

Sijoitussertifikaatit tai vipusertifikaatit tarjoavat sijoittajalle kohde-etuuden tuottopotentiaalin rajoitetulla riskillä ennalta määrättynä juoksuaikana. Tämän tyyppinen sijoitus sopii sijoittajalle joka on valmis ottamaan riskiä sijoittamalleen pääomalle ja haluaa samalla hajauttaa sijoitussalkkunsa eksoottisille markkinoille tai käyttää edistyneitä strategioita.